Khi nào phải đăng ký tên lên mạng đấu thầu quốc gia

Công ty bạn là Nhà thầu xây lắp bạn chỉ thực hiện các gói cải tạo sửa chữa nhỏ lẻ.

Công ty bạn là Nhà thầu cung cấp hàng hoá, thiết bị chỉ mua bán các thiết bị giá trị nhỏ.

Công ty bạn chỉ thực hiện các dịch vụ với quy mô nhỏ,…

Nhiều Công ty trao đổi với chúng tôi rằng: Họ chỉ thực hiện các gói thầu giá trị nhỏ, không phải đấu thầu rộng rãi cũng không phải chào hàng cạnh tranh. Họ chỉ thực hiện những gói chỉ định thầu hoặc chào hàng cạnh tranh rút gọn do đó họ không cần quan tâm đến các thủ tục đăng ký tên lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Chúng tôi xin một lần nữa xác nhận các thông tin sau đây để quý Công ty và các bạn được rõ hơn.

 • Tại Điều 5 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 có nêu rõ:
  Điều 5. Tư cách hợp lệ của nhà thầu, nhà đầu tư
  1. Nhà thầu, nhà đầu tư là tổ chức có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  a) Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu, nhà đầu tư đang hoạt động cấp;
  b) Hạch toán tài chính độc lập;
  c) Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật;
  d) Đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
  đ) Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định tại Điều 6 của Luật này;
  e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu;
  g) Có tên trong danh sách ngắn đối với trường hợp đã lựa chọn được danh sách ngắn;
  h) Phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước đối với nhà thầu nước ngoài khi tham dự thầu quốc tế tại Việt Nam, trừ trường hợp nhà thầu trong nước không đủ năng lực tham gia vào bất kỳ phần công việc nào của gói thầu.
  2. Nhà thầu, nhà đầu tư là cá nhân có tư cách hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nước mà cá nhân đó là công dân;
  b) Có chứng chỉ chuyên môn phù hợp theo quy định của pháp luật;
  c) Đăng ký hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật;
  d) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  đ) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu.
  3. Nhà thầu, nhà đầu tư có tư cách hợp lệ theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ trách nhiệm của thành viên đứng đầu liên danh và trách nhiệm chung, trách nhiệm riêng của từng thành viên trong liên danh.

  Như vậy theo Điểm d, Khoản 1, Điều 5 nêu trên thì: Nhà thầu được xem là hợp lệ khi đã đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 • Để khẳng định lại một lần nữa, vào ngày 8/9/2015 Bộ Kế hoạch Đầu tư và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC về việc “QUY ĐỊNH CHI TIẾT VIỆC CUNG CẤP, ĐĂNG TẢI THÔNG TIN VỀ ĐẤU THẦU VÀ LỰA CHỌN NHÀ THẦU QUA MẠNG”. Tại Khoản 1, Điều 37, Chương VI có nêu rõ:
  Điều 37. Hướng dẫn thi hành
  1. Lộ trình đăng ký thông tin nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
  Bắt đầu từ ngày 01/7/2016, trước thời điểm đóng thầu 02 ngày làm việc, nhà thầu, nhà đầu tư chưa có xác nhận đăng ký thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia không được tham dự thầu đối với các gói thầu, dự án có hình thức lựa chọn nhà thầu quy định tại các Điều 20, 21, 22, 23, 24, 25 và 26 của Luật Đấu thầu.
  2. Lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng
  a) Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội trừ các cơ quan quy định tại Điểm b Khoản này chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình như sau:
  – Năm 2016, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 20% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 10% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 01 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
  – Năm 2017, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 15% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
  – Từ năm 2018 trở đi, thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
  b) Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (cơ quan, đơn vị đã thực hiện thí điểm đấu thầu qua mạng từ 01/7/2014 trở về trước) chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc phải tổ chức đấu thầu qua mạng theo lộ trình như sau:
  – Năm 2016, tối thiểu 30% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 20% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế nhưng ít nhất là 02 gói thầu chào hàng cạnh tranh hoặc đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
  – Năm 2017, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
  – Từ năm 2018 trở đi, tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế;
  c) Căn cứ tình hình thực tế của giai đoạn 2016 – 2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiến hành đánh giá tình hình áp dụng đấu thầu qua mạng để điều chỉnh tỷ lệ áp dụng cho giai đoạn tiếp theo.
  3. Vào các dịp nghỉ lễ, tết hàng năm, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu phù hợp với lịch nghỉ lễ, tết theo thông báo của Chính phủ.
 • Như vậy Công ty bạn là Nhà thầu chỉ tham gia các gói thầu nhỏ như chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn, chào hàng cạnh tranh rút gọn… hay bất kỳ hình thức nào thì bạn vẫn phải đăng ký tên lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Các thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

2 thoughts on “Khi nào phải đăng ký tên lên mạng đấu thầu quốc gia

 1. Như vậy nếu Công ty của bạn chưa đăng ký tên trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì kết quả trúng thầu của Công ty bạn sẽ không hợp lệ. Chủ đầu tư sẽ chấm rớt vì điều kiện tư cách hợp lệ.

 2. Cám ơn, như vậy là theo quy định mới tất cả các nhà thầu đều phải đăng ký lên hệ thống đấu thầu điện tử này rồi.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *